۰۹
اردیبهشت

چگونه بر چقرمگی شکست سنگها غلبه کنیم؟

در تمامی سنگهای طبیعی ترکهای ریزی وجود دارد. هنگامی که سنگ ها تحت بارگذاری قرار می گیرند فشـار در نوک ترک ها متمـرکز می شود و باعث متلاشـی شدن...

مطالعه کنید: