اطلاعات صنایع سنگ
۲۴
بهمن

معایب رزین بی کیفیت (در کاربرد ماستیک)

از بین رفتن براقیتلایه لایه شدنترک خوردننرم و آهکی شدنتغییر رنگ و زرد شدن

مطالعه کنید: