۰۶
خرداد

تاثیر کاردک مناسب در ماستیک کاری

برای ماستیک کاری حتما کاردک نرم و فنری تهیه کنید تا وقتی کاردک روی سنگ کشیده می شود ماستیـک داخل سوراخ سنگ پف کند. این امر باعث می شود...

مطالعه کنید: