۲۶
فروردین

رزین پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک

اگر اسید فتالیک استفـاده شده در رزیـن از نوع ایزو باشد، به رزین تولید شده، رزین پلی استر غیراشبـاع ایزوفـتالیک گفته میشود. در محصولاتی که نیاز به مقاومت در...

مطالعه کنید: