۲۳
خرداد

مقاومت به ضربه در ماستیک سنگ

یکـی از فاکتـورهـای مهـم در شناخـت ماستـیک سنـگ مرغوب که

میتواند به خوبی از سنگ شمـا محافظـت کند مقاومت در برابر ضربه است

هیچکس نمیتواند از ضربه نخوردن سنـگ به کار رفته در ساختمان برای

همیشه مطمئن باشد! بنابر این استفاده از عناصری که علاوه بر ویژگی

پرکنندگی مطلوب بتوانند سنگ شما را نسبت به ضربه مقاوم کنـند

ساختمان شما را نسبت به حوادث احتمالی در امـان نـگه میدارد…

مقاومت در برابر ضربه زمانی اهمیت بیشتری می یابد که سنگ بر اثر گرمـا

یا سرمـای شدید آسیـب پذیـر شـده و شکننده تر میشود. وجود

نانـوذرات به کار رفتـه در ترکیـب ماستیـک سنـگ ساخته شده توسط

گروه تولیدی آرکا به خوبـی مقاومـت در برابر ضربه را در سنگ ایجاد می

کند. نسبت ترکیب این مواد ارزشمند با توجه به جنـس سنگ و محل

قرارگیـری آن می توانـد متـفاوت باشد و ترکیـب منحصربفردی برای شما

ایجاد کند.