۱۶
خرداد

اهمیت ضخامت لایه ماستیک

ماستیک تنها ماده ای است که به خاطر پیوستگـی شدید مولکولی به جرات

میـتوان گفت در مقابل دماهـای بالا و پایین میتواند از سنگ محافظت کند

برای این که ماستیک به خوبـی کـار کند، باید به صـورت لایه‌ای کاملا

ضخیـم در محـل مورد نظر قرار بگـیرد و اگر لایه نازک باشد، نتیجه ی

خوبی حاصل

نخواهد شد ….

بنابر این نازک کار کردن ماستیک نه تنها صرفه جویی در استفاده آن

نیـست بلکه هزینه دوبـاره ای را بایـد تقبـل کنید.