۰۹
خرداد

تفاوت رزین و ماستیک

رزین و ماستیک سنگ دو ماده متفاوت از هم هستند که هرکدام کاربرد

خاصی دارند. رزین مایع است و برای ضدآب کردن سطوح و براق کردن

سطوح سنگی استفاده می شود….

اما ماستیک حالت نیمه جامد دارد و معمولا رنگی متناسب با سنگ داشته،

برای بتونه کاری، پر کردن منافذ و محکم کردن سنگ استفاده میشود

اما ماستیک حالـت نیمه جامـد دارد و معمولا رنگـی متـناسـب با سـنگ

داشته، برای بتـونه کـاری، پر کردن مـنافذ و مـحکم کـردن سـنگ استفاده

می شود.