۱۹
اردیبهشت

دلیل اهمیت وزن ماستیک

سبـک و سنگیـن بـودن بیـش از حد مـاستـیک نشـانه نامرغوب بودن آن

اسـت! ماستیک سنگ وزن حـجمی استـاندارد مشخصـی دارد. اگر

ماستیک با وجود حجمش سبک باشد نمـیتواند خلل و فرج سنگ ها را به

خوبی پر کند، به خـصوص اینکـه در این حـالت قطـعا خلـل و فرج ریز

سنگ را پر نخواهد کرد…

در طـرف مقابـل اگر وزن ماستیک بیـش از حجم آن باشد این موضوع نیز

قابل تامل است چرا که سنگینی وزن حجمی ماستیک برخلاف تصـور برخی

افراد اصلا نشانه کیفیت بالای آن نیست شما در این حالت فقط پول خود را

صرف خرید پودر هـای معدنی کم ارزش کرده اید و هیچ نتیجه ای از این

سنگینی نخواهید گرفت. مشاوریـن آرکا به صورت تخصـصی و رایـگان

پاسخـگوی سوالات فنی شما هستند.

مشاورین آرکا در اسرع وقت پاسخگوی نیاز شما هستند و در صورت نیاز به

مشاوره به صورت رایگان در خدمت شما تولید کننده عزیز خواهیم بود.