۰۹
اردیبهشت

چگونه بر چقرمگی شکست سنگها غلبه کنیم؟

در تمامی سنگهای طبیعی ترکهای ریزی وجود دارد. هنگامی که سنگ ها تحت بارگذاری قرار می گیرند فشـار در نوک ترک ها متمـرکز می شود و باعث متلاشـی شدن سنگ قبل از رسیدن به مقاومت نهایـی آن می شود. به مقـدار بـحرانـی ضریـب شـدت تنـش در نـوک ترک، چقرمگی شکست گفته می شود…

مقاومت کششی سنگ ها به صورت طبیعی ضعیف است و لازم است قبل از استفاده نهایی، با پوشش های محافظ مانع از شکستگی و عمر کوتاه آنها شویم. رزین با ایجاد شبـکه مولکـولی یکدسـت و تقسـیم وزن و فشار میتواند گزینه مناسبی برای غلبه بر چقرمگی شکست سنگها باشد.

مشاورین آرکا در اسرع وقت پاسخگوی نیاز شما هستند و در صورت نیاز به مشاوره به صورت رایگان در خدمت شما تولید کننده عزیز خواهیم بود.