۰۵
اردیبهشت

چطور مانع نفوذ آب به سنگ شویم؟

آب بندی سنگ باعث بستن درزها و منافذ سنـگ میشود که مانع ورود و نفوذ رطوبت و آب به سنگ می گردد. رزین ها یکی از بهترین مواد جهت بستن درزهـای سنگ هستند. ضدآب کردن سنگ ها اثرات مخرب اشعه فرابنـفش را نیز دفع می کنند…

ذرات نانو به مولکول های سطح سنگ نفوذ میکنند و یک لایه (فیلم) تشکیل میدهند. ایجاد این لایه که بسیار نـازک اسـت هماننـد سپر ضربات آب و نفوذ رطوبت را دفع می کند. سنگـی که بـدیـن صـورت ضـدآب شـده به راحتـی قابـل شستشو است.

مشاورین آرکا در اسرع وقت پاسخگوی نیاز شما هستند و در صورت نیاز به مشاوره به صورت رایگان در خدمت شما تولید کننده عزیز خواهیم بود.