۲۹
فروردین

مزایای استفاده از رزین UV

ساختـار این رزیـن هـمانند سایر رزین هـا اسـت با ایـن تفاوت که هاردنر آن اشعه UV است. در رزین UV هیچ نوع هاردنر شیمـیایـی استفـاده نشده است. این رزین روی سنگ سخت نمی شود! برای خشک شدن این رزین باید از کوره هـای مخصـوص تابش اشعه UV استفاده کرد. مزایای آن سرعت خشک شدن بالا و استفـاده در کـارهای ظریف است.

مزایای آن سرعت خشک شدن بالا و استفـاده در کـارهای ظریف است. این محصول قیمت بسـیار بالایـی دارد و استـفاده آن در ایران توجیه اقتصادی ندارد….

مشاورین آرکا در اسرع وقت پاسخگوی نیاز شما هستند و در صورت نیاز به مشاوره به صورت رایگان در خدمت شما تولید کننده عزیز خواهیم بود.