چگونه سنگ طبیعی را انعطاف پذیر کنیم؟ ماستیک سنگ آرکا
۲۷
اسفند

چگونه سنگ طبیعی را انعطاف پذیر کنیم؟

اگـر به یـک جسـم جـامد بیش از حد توان آن فشـار وارد شـود، سبـب

مقـداری تغیـیر شـکل در آن می شـود و در صورت افزایش نیرو این فشار

به ترک خوردگی و نهایتـا به شکستگی و خرد شدن می انجامد. در صورتی

که یک سطح جامد بعد از تغیـیر شـکل بر اثر فشار، با برداشته شدن

نیروی وارد شـده بتوانـد دوباره به حالـت اول خـود بـرگـردد به ایـن

حـالت الاسـتیـک یـا (کشسان) می گویند.

سنگهای طبیعی به طور معمول دارای خاصـیت کشـسانی نیستند اما

ماستیک مناسـب و با کیفیتـی که تمام خلل و فرج آنها را پوشش دهـد

می تواند خاصیت کشـسانـی به سنگها داده و آنها را نسبت به فشارهای

وارده انعطاف پذیر نماید و مانع از ترک و شکستگی شود. این موضوع سبب

افزایش عمر سنگها نیز می شود.

مشاورین آرکا در اسرع وقت پاسخگوی نیاز شما هستند و در صورت نیاز به

مشاوره به صورت رایگان در خدمت شما تولید کننده عزیز خواهیم بود.