اطلاعات صنایع سنگ
۲۴
بهمن

معایب رزین بی کیفیت (در کاربرد ماستیک)

از بین رفتن براقیت

لایه لایه شدن


ترک خوردن


نرم و آهکی شدن


تغییر رنگ و زرد شدن