رزین پلی استر غیراشباع و تولید سنگ
۱۱
بهمن

رزین پلی استر غیراشباع و تولید سنگ

رزین پلی استر، ماده ای بی رنگ و شفاف است که در دسته رزین های مصنوعی قرار دارد. این ماده در صنایـع فراوانـی مورد استـفاده قرار می گیرد و استفاده از آن بسیار گسترده است. رزین پلی استر در دو دسته رزین پلی استر اشباع و غیراشباع قرار می گیرد که در صنـعت سنـگ ها، رزین پلـی اسـتر غیر اشباع مورد استفاده قرار میگیرد. رزین پلـی استـر غیراشـباع پلیمر تراکمـی تشکیـل یـافته از واکنـش پلی اُل هـا با اسیدهـای کربوکسـیلیک دو عاملـی است. رزین پلی استر غیراشباع در سراسر جهان با کدها و درجات ویسکوزیته مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، آنها مقاومت مکانیکی و عدد اسیدی مختلفی دارند.

رزین پلی پروپیلن نمونه ای از ترموپلاستیک است. در نقطه مقابل آنها رزین های ترموست هستند که پس از ترکیب با هاردنـر یا خشـک کن یا تسـریع کننـده واکنش، شـروع به واکنشـی غیـر قابـل بـرگشـت کـرده و سـخت میشوند. ترموست (گرمـاسـخت) با حـرارت دیـدن ایجاد واکنـش شیمیـایـی کـرده و در نتیـجه وزن آن بـالاتـر رفتـه و بـه یکپارچگی می رسد، به عنوان مثال رزیـن پلـی اسـتر یک ترموست است.

ازنظر قیمتی روغن جلا مقداری ارزان‌تر از رزین است، اما به خاطر داشتـه باشیـد که محصـول ارزان‌تر کیفیت پایین‌تر، نگهداری سخت‌تر و پایداری کمتری خواهد داشت. در پایان با توجه به مقایسه انجام‌شده، قادر خواهید بود بر اساس اولویت‌هایتان انتخاب مناسب‌تری داشته باشید.