مناسبترین پوشش سنگ طبیعی چیست؟
۰۳
بهمن

مناسبترین پوشش سنگ طبیعی چیست؟

پیـشنهـاد مـا به مشـتریـان استفـاده از نـانوهـای آغـشته کننده است.

پوشـش دهنـده نانـو نوع جدیـدی از پوشش های آغشته کننده هستند

که از ذرات ریز تشکیل شده اند. ذرات نانـو به دلیـل کوچکـی، قادر به

نفـوذ و پرکردن منـافذ بیشتری در سـنگ هستـند و سنگـی را آماده

می کـنند که در مقابل لکه ها بیشترین مقاومت را میکند.

با این حال لازم  است قبل از انتخاب پوشـش مناسب سنگ خود با

مشاورین ما صحبت کنید.

رزین سنگ به خاطر خصوصیات شیمیایی خود که طیف وسط فایبرگلاس و

مـس اسـت ویژگیـهای مثبـت هر دو متریال ذکر شده را دارد.

رزیـن سـنگ آرکـا پس از پولیـش کـردن سـنگ، شفـافیـت و درخشندگی

آن را  به همراه میاورد، انعطاف پـذیر بـوده و ارزش ساختمان شما را بالا

می برد و  در مقایسه قیمت نسبت به سنگ های طبیعی هزینه ها را

کاهش می دهد!