رزین بی کیفیت چه بلایی سر محصولتون میاره؟
۰۴
آذر

رزین بی کیفیت چه بلایی سر محصولتون میاره؟

.

اگر شما از رزین اپوکسی با کیفیـت استفـاده نمی کنید، سنگ شما در

معرض خطر واقعی تغییـر رنگ بر اثر عوارض طبیعـی محیط است! اشعـه

مـاوراء بنفـش بیـشترین نقش منفـی در تغییر رنگ سنگهای رزین شده

در طول زمان را دارد. هنگامـی که اشـعه ماوراء بنفـش به صورت مستقـیم

یا غیر مستقیم با رزین برخورد میکند پلیمرها را تخریب میکند . اگرچه این

تخریب توسط اشـعه ماوراء بنفـش یک پـروسه طبیعی است ( اشعه

مـاوراء بنفـش معمولا برای همه چـیز روی زمین به مرور زمان مضر

است)….

این اشعه پس از برخورد با رزین بی کیفیت یا رزینی که خوب نگهـداری و

شستـشو نمی شـود باعـث ایجـاد ویژگی هـای نامـطـلوب کیفیتـی و از

دسـت دادن زیبـایـی میـگـردد که مهمترین آنها عبارتند از :

از بین رفتن براقیت

لایه لایه شدن

ترک خوردن

نرم و آهکی شدن

تغییر رنگ و زرد شدن