چرا سطوح رزین کاری شده نیاز به نگهداری و تمیز شدن دارند؟
۳۰
آبان

چرا سطوح رزین کاری شده نیاز به نگهداری و تمیز شدن دارند؟

.

.

بعد از رزین کاری شـدن سطوح سنگ مورد استـفاده، مانند هر قسمـت

دیگـری از ساختـمان، سطـح مورد نظر نیـاز به نگهداری و مراقبت دارد.

این کار نه تنها باعث حفظ جذابیـت و زیبایـی سطح سنـگ رزین کاری

شده می گردد، بلکه عمر مفیـد آن را برای سالیـان متمادی تضمین می

کند. به عنـوان مثـال چـربـی هـا می تواننـد به تدریـج روی این سطوح

جمع شوند که این امر می تواند روکـش ها را به مرور لغزنده و کثیف

کند…..

.

.

یا اگـر سنگـهای رزین کاـری شـده در فضاهــایی مثـل باغچـه، حوض یا

استخرهـای داخل فضـای آزاد به کاربرده میشوند و امکان رشد علف هـای

هرز در اطراف آنها وجود دارد اگر این علفـهای هرز مـهار نشوند به تدریـج

در اطراف سنـگ انبـاشتـه شـده و مـی توانـند با قـدرت ریشـه، فشــار

تدریجـی به سنگـها آورده و سبب تخریب آنها شوند. در صورت نگهـداری

نامناسـب، شرایـط آب و هوایی طبیعـی مانند باران، نور خورشید و حتـی

باد نیز میتواند منـجر به افت تدریجی سنگـها از قبیل تجمع چربی، لـکه،

آلودگی و در نهایـت از دست دادن شفافیت و تغییر رنگ آنـها شود…….

.

.

از آنجایی که رزیـن آرکا دارای کیفـیت مناسبی برای پوشش محافظتی و

شفافیت دهندگی برای سنگهای شماست، به زمان زیادی برای محافظت

و نظافـت آنها نیاز نداریـد و شما میتوانید فقط با یک برنامه زمان بندی

منـاسـب بهترین نتیجه را بگیرید. جهـت این کـار میتوانیـد به صورت

رایـگان از مشـاوران آرکا اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید.