تاثیر مهم رزین خوب در صنعت سنگ
۳۰
تیر

تاثیر مهم رزین خوب در صنعت سنگ

.

.

رزین سنگ یک ماده جامد و غیر متخلخـل اسـت که مـعمولا از ترکیبـی از

رزین آکریلیـک،بوکسـیت، اپوکسـی، گرد و غبار مرمر و رنگدانه ها تشکیل

شده است. رزیـن سنـگ از ۴۰درصـد رزیـن آکریلیــک خالـص، ۵۵ درصد

مواد معدنی خالص و ۵ درصـد رنگدانه تشکیل شـدهاست.

.

.آیا رزین متریال بادوامی دارد؟ خوشبختانه بله رزین یـک ماده مقـاوم در

برابر سایش،خوردگی و نفوذپذیری است….

رزین ماده انعطاف پذیری می باشد که دارای خواص مکانیکی مشابه با پلی

پرو پیلن است.رزین به دلیل استحکـام زیـاد برای سنگهـایـی که نیـاز به

انعـطاف پذیری بالا، اصـطکـاک کـم و سطـح صـاف دارند استـفاده

میشود.انعـطاف پذیـر شـدن برای سنگ مزیتـی اسـت که ریسـک

شکســته شـدن هنـگام فــرآوری و پـرداخت به صـفر می رســد.

.

رزین با تقلید از ظاهرطبیعی سنگها ضمن آمیختگی یکدسـت و یکنواخــت

با آنها در نقـش یـک محـافظ همه جانـبه ظاهـر میشود. این موضوع توسط

یـک تکنسیـن آموزش دیده کامـلا قابـل مشاهـده است . رزین به صـورت

پوششی دائمی بر روی اقسام مختلـفی از سـنگ آنـها را محافظـت میـکند.