نمایندگی ها

شرکت آرکا در شهر های مختلف ایران نمایندگی انحصاری اعطا می کند.

در صورت داشتن شرایط لازم می توانید مدیر بازرگانی مجموعه تماس حاصل فرموده و جهت اخذ نمایندگی اقدام فرمایید.

نمایندگی ها

حامد سعیدی

نماینده رسمی محمود آباد

 اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان ۳۴

شماره تماس :۰۹۱۳۴۰۹۳۵۳۷

عاملین فروش

حسین ربیعی

عامل فروش رضوانشهر

 اصفهان شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر ، بلوار صنعت سنگ

شماره تماس : ۰۹۱۳۳۱۴۰۴۵۵

داوود جعفری

عامل فروش رضوانشهر

اصفهان شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر، بلوار صنعت سنگ

شماره تماس : ۰۹۱۳۳۳۳۶۷۷۳

حسن جعفری

عامل فروش رضوانشهر

اصفهان شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر ، منطقه کارگاهی شهرک، بوستان ۵

شماره تماس : ۰۹۱۳۲۳۰۱۱۲۳

عباس جعفری

عامل فروش رضوانشهر

اصفهان شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر، بلوار صنعت سنگ

شماره تماس : ۰۹۱۳۸۳۱۲۵۸۸