۲۱
مرداد

ملاقات و موافقت

متقاضیان دریافت نمایندگی انحصاری می توانند با شماره ۰۹۱۳۷۸۶۳۴۹۱ مدیر بازرگانی مجموعه تماس حاصل

نموده و در صورت داشتن شرایط اولیه جهت ملاقات و موافقت اولیه اقدام فرمایند.