مشاوره و آموزش

مشاوران و متخصصان آرکا درتلاشند تا مشکلات صنعت گران را پاسخگو باشند و در صورت پیش آمد هرگونه ایراد یا مشکل در اولین فرصت و با تمام توان به حل آن می کوشند.

ما با افتخار آماده ایم تا تمام دانش و تخصص خود را   با برگزاری دوره ها و کارگاه ها و آموزش ها به صورت حضوری در اختیار صنعتگران حوزه سنگ قرار دهیم.